Organizace TOČTE S NÁMI z.s. se aktivně zapojuje do podpory činnosti v mediálně-vzdělávacích aktivitách, vyvíjí osvětovou, kulturní, sociální, enviromentální činnost, realizuje veřejně prospěšné aktivity.


Naši činnost zastřešuje tyto projekty

Projekt pro žáky a studenty, které špičkoví odborníci učí tvořit televizní zpravodajství na profesionálním zařízení s broadcast výstupem pro televizní vysílání

Projekt se koná pod záštitou radního statutárního města Brna Mgr. Jaroslava Suchého a ve spolupráci s odborem školství.

Videoprůvodce pro osoby se sníženou mobilitou a na vozíku. Tato videa zpracovávají přímo samotní vozíčkáři pod dohledem zkušených profesionálů.


Projekt podporují: